štvrtok 16.09.2021 | meniny má Ľudmila  
Kategória: Z mosta do prosta

'Kvalitný' predvolebný guláš

martina.lukacova 10.05.2010

alebo mamičkovské známkovanie z domácej úlohy politikov. Nuž, prečo z DÚ ? Príprava volebného programu politickej strany ňou podľa mňa bezpochyby je. Má byť kvalitnou prípravou na ďalšie smerovanie politiky. Pravdaže, vo vlastnom záujme a s cieľom vyhrať voľby... No a predovšetkým má voličovi "povedať" že sa v tej budúcnosti na neho myslí.

Predvolebná kampaň politických strán je v plnom prúde. Z bilbordov sa na nás „valia“ usmiate optimistické tváre a veľkolepé heslá. Okrem masívnej kampane v médiách, ktorá koniec koncov nehovorí nič podstatné sa politické strany prezentujú aj podrobnejším volebným programom. Teda aspoň väčšina, keďže sa mi pri mojom malom prieskume nepodarilo volebný program niektorých strán nájsť. Nuž, aj to je posolstvo pre voliča.

Nie je mi známe, koľko voličov číta volebné programy ani koľko bežných voličov sa v tej spleti slov vyzná, alebo aspoň má snahu prelúskať ich. Keďže som si chcela urobiť prehľad o cieľoch a zámeroch strán v oblasti rodinnej politiky, môžem z vlastnej skúsenosti vyhlásiť, že niektoré sú poriadne neprehľadné kopy textu, iné sú tak heslovité, že jednoducho netuším, čo tým chcel autor povedať...

Jedno je však jasné hneď na začiatku. Do nastávajúcich volieb do parlamentu „ide“ 18 politických strán. Skúsila som sa maximálne zodpovedne a nestranne prelúskať ich volebnými programami a z pohľadu voliča- matky zhodnotiť ich posolstvo pre rodiny. Bez mučenia prehlasujem, nie som politik, politológ ani iný fundovaný špecialista........no to vlastne som ! Som volič - rodič !!!

Zvolila som si na začiatok jednoduché školské hodnotenie známkou 1 – 5

pre tieto kritériá: prehľadnosť programu, jasnosť cieľov definovaných v programe, jasne definované opatrenia v programe, celkový dojem z hodnotenia rodinnej politiky programu. Z udelených 4 známok som nakoniec udelila výsledné hodnotenie.

A výsledok ? Rodiny nie sú lákavým voličom, roznodne sa o ne nezvádza prudký boj... :-(

Ponúkam aj môj konkrétnejší pohľad:

Volebné č. 1 – EDS – Európska demokratická strana

moja celková známka z hodnotenia volebného programu – 3 (veľmi heslovité, chýbajú mi v niektorých prípadoch jasné ciele a hlavne opatrenia)

! v hodnotení celkového dojmu a komplexného spracovania rodinnej politiky však 4 !!!

Spracovanie rodinnej politiky ako samostatnej časti programu chýba. Rodinná politika je spomenutá v pomerne chudobnom bode spolu so zdravotníctvom, sociálnym zabezpečením a podporou rodiny. Heslovito spomenuté ciele ako podpora pôžičiek pre mladých, zvýšenie rodičovského príspevku a daňový bonus pre každé študujúce nezaopatrené dieťa. Absolútne chýbajú opatrenia ako ciele dosiahnuť.

Volebné č. 2 – Únia – strana pre Slovensko

! moja celková známka z hodnotenia volebného programu – 2,75 (ciele sú jasne definované, ale chýbajú opatrenia, ako ich dosiahnuť)

! v hodnotení celkového dojmu a komplexného spracovania rodinnej politiky však 5 !!!

Rodinná politika je začlenená do sociálnej politiky :-( , okrem bežných cieľov ako je zvyšovanie rodičovského príspevku program obsahuje aj možnosť práce počas MD, otcovskú dovolenku, podpora zriaďovania firemných škôlok pre deti zamestnancov a zavedenie odpočítateľnej položky pre rodičov na mimoškoslké aktivity detí. Absolútne chýbajú opatrenia ako ciele dosiahnuť. 

Volebné č. 3 – Strana rómskej koalície

-  volebný program som nenašla ! 

Volebné č. 4 – Paliho kapurková, veselá politická strana

:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))) aspoň trocha odlahčenia

Volebné č. 5 – SaS – Sloboda a solidarita

! moja celková známka z hodnotenia volebného programu – 1,75 (ciele sú jasne definované, opatrenia podrobne rozpísané)

! v hodnotení celkového dojmu a komplexného spracovania rodinnej politiky však 4 !!!

Rodinná politika nezastáva samostatnú časť programu. Program sa značne zameriava na zavedenie nového odvodového bonusu, čo predstavuje radikálnu zmenu doteraz fungujúceho daňového, odvodového a sociálneho systému. Opatrenia týkajúce sa rodín sú roztrieštené do ostatných oblastí. SaS má zámer zmeniť výšku základu pre výpočet odvodov štátu na matky s deťmi do 3 rokov na 100% priemernej mzdy, zaviesť povinný vstup do II. piliera dôchodkového systému po 35 rokoch (mladí prioritne investujú do bývania a výchovy detí), posilniť legislatívu o bezbariérovej výstavbe budov, dať rodičom možnosť voľby ohľadne očkovania detí, zaviesť inštitút predmanželskej zmluvy formou notárskej zápisnice, zjednodušenie rozvodu, zavedenie inštitútu životného partnerstva pre páry rovnakého pohlavia (bez možnosti adopcie detí).

Volebné č. 6 – SDĽ – Strana demokratickej ľavice

! moja celková známka z hodnotenia volebného programu – 2,5 (program je prehľadne rozdelený, jasne stanovené ciele, chýbajú presné opatrenia, sú opísané skôr predstavy)

! v hodnotení celkového dojmu a komplexného spracovania rodinnej politiky však 5 !!!

Rodinná politika je definovaná v časti „Slovensko, ktoré funguje pre každú rodinu“.

SDĽ chce rodinám pomôcť znížením cien základných potravín zníženou DPH, znovunaštartovaním výstavby nájomných bytov pre mladé rodiny, zavedením bezplatných MŠ. V rámci zdravotníckej politiky chcú lieky zdarma pre tehotné ženy a deti.

Volebné č. 7 – SMK – Strana maďarskej koalície

! moja celková známka z hodnotenia volebného programu – 3,75 (ciele sú vymenované, chýba presnejší popis, opatrenia na dosiahnutie chýbajú)

! v hodnotení celkového dojmu a komplexného spracovania rodinnej politiky však 5 !!!

SMK hlása aktívnu rodinnú politiku, zavedenie špecializovanej štátnej inštitúcie, kde by bolo možné komplexne vybaviť všetko čo sa týka rodiny, zavedenie detských dlhopisov a budovanie novorodeneckých centier. Za cieľ si kladie, aby súčasťou rodinnej politiky bol daňový systém podporujúcu rodiny, možnosť zamestnania popri výchove detí. SMK „presadzuje“ flexibilnú politiku zamestnanosti , pre mladých sprístupnenie nájomných bytov.

SMK považuje za dôležité zákonom garantované zachovanie MŠ a I. stupňa ZŠ v malých obciach.

Volebné č. 8 – ĽS – HZDS ; Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

! moja celková známka z hodnotenia volebného programu – 2 (ciele sú vymenované, podľa potreby popísané, opatrenia na dosiahnutie chýbajú,)

! v hodnotení celkového dojmu a komplexného spracovania rodinnej politiky však 5 !!!

Rodinná politika je spracovaná v časti „Práca s sociálna politika“. HZDS chce zvýšiť prídavky na deti minimálne o 50%, zvýšenie jednorazového príplatku k príspevku pri narodení prvého dieťaťa na 1 000 Eur, druhého dieťaťa na 1 500 Eur a tretieho dieťaťa na 2 000 Eur, podporovať finančné nástroje bytovej politiky na výstavbu bytov pre mladé rodiny.

V časti školstvo: zavedenie poukážky pre žiakov 1. ročníka ZŠ v hodnote 100€ pre rodičov na školské pomôcky, vytvorenie špecializovanej grantovej schémy na podporu infraštruktúry organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou. Bezplatné lieky pre deti do 6 rokov.

Volebné č. 9 – KSS – Komunistická strana Slovenska

! moja celková známka z hodnotenia volebného programu – 2,75 (ciele sú vymenované, podľa potreby popísané,  opatrenia na dosiahnutie chýbajú,)

! v hodnotení celkového dojmu a komplexného spracovania rodinnej politiky však 5- !!!

Rodinná politika nemá samostatnú časť programu, niektoré aspekty sú obsiahnuté v časti „sociálne istoty a kvalitné zdravotníctvo“

KSS chce v prípade výhry vo voľbách pripraviť program populačného rastu (bližšie nijak nešpecifikované), chcú valorizovať prídavky na deti, rodičovský príspevok a opatrovateľskú starostlivosť (bližšie nešpecifikované), zavedenie bezúročných mladomanželských pôžičiek na bývanie pre mladé rodiny.

Volebné č. 10 – SNS – Slovenská národná strana

- volebný program som nenašla!

Volebné č. 11 – ND – Nová demokracia

! moja celková známka z hodnotenia volebného programu – 3,25 (heslovité, žiadny bližší opis, žiadne opatrenia ako to dosiahnuť)

! v hodnotení celkového dojmu a komplexného spracovania rodinnej politiky však 5 !!!

Rodinná politika nemá samostatnú časť, niektoré aspekty sú v časti „sociálna politika pre občana“ .... heslovito: jasle a škôlky, podpora rodín s viacerými deťmi, komplexná starostlivosť o mladé rodiny – práca, bývanie, predškolský výchova;  mladomanželské pôžičky na bývanie, daňové prázdniny pre mladomanželov, zvýšenie príspevku pri narodení prvého dieťaťa.

Volebné č. 12 – ZRS – Združenie robotníkov Slovenska

- volebný program som nenašla !

Volebné č. 13 – KDH – Kresťansko demokratické hnutie

! moja celková známka z hodnotenia volebného programu 1,25

!  v hodnotení celkového dojmu a komplexného spracovania rodinnej politiky však 1 !!! (myslím si, že je pomerne komplexná od sociálnej podpory rodinám po celospoločenskú podporu rodín ako takých, zdravých ... rodinná politika nehasí iba požiare, prináša určitú pridanú hodnotu rodinám ako takým)

Rodinná politika se spracovaná do samostatnej časti. „Cieľom rodinnej politiky KDH je vytvárať priaznivé prostredie pre rodiny s deťmi, uspokojovanie ich materiálnych a duchovných potrieb, ako aj odstraňovať diskrimináciu viacdetných rodín. „

„rodinná politika KDH má dva základné atribúty: ochranu rodiny a podporu rodiny“ a navrhuje ústavný zákon o ochrane manželstva. Chcú presadiť opatrenia ako:

 • Oslobodiť od zdanenia investície rodín do budúcnosti (vzdelanie,  výchovu, sporenie).
 • Odstrániť diskrimináciu rodičov pri nároku na rodičovský príspevok.
 • Zvýšiť daňový bonus o 100% do 6 rokov na každé dieťa.
 • Spoločné sociálne poistenie manželov.
 • Zníženie  odvodov  na  dôchodok  podľa  počtu  detí  (odvodový  bonus  na dieťa).
 • Zvýhodnený  odchod  do  dôchodku  v  závislosti  od  počtu  detí  (zrušenie krátenia  dôchodku  v  prípade  predčasného  odchodu  do  dôchodku,  t.  j. zvýšenie dôchodku o 6, resp. 12  %).
 • Daňové,  resp.  odvodové  prázdniny  pre  novomanželov  po  dobu  1  roka v prípade prvého manželstva.
 • Otcovská dovolenka (týždeň pracovného voľna nad rámec zákonnej dovolenky).
 • Zvýšiť podporu výstavby nájomných bytov (sociálne bývanie pre rizikové skupiny).
 • Zľavy vo verejnej doprave pre rodiny s deťmi a rodičov (napr. 3 deti = zľava 30%, maximálna zľava 50%).
 • Daňový bonus na rodiča, poberateľa starobného dôchodku, ak žije v spoločnej domácnosti.
 • Služby  pre  rodiny  s  deťmi  (dostupné  materské  školy,  materské  centrá, detské ihriská, centrá voľného času a pod.).
 • Motivovať zamestnávateľov na vytváranie skrátených úväzkov pre rodiča starajúceho sa o nezaopatrené dieťa a podporovať prácu z domu zjednodušením daňovej a odvodovej administratívy.
 • Vytváraním  rôznych  foriem  cenovo  dostupného  bývania  prispejeme k zníženiu sociálnych problémov a sociálnych rizík v rodinách (zvýšime ochranu občanov pred podvodmi v oblasti vlastníctva a nájmu bytov).
 • rovnoprávnosť mužov a žien

„KDH bude presadzovať rovnoprávne postavenie mužov a žien v  spoločnosti. Zasadíme  sa  o  odstránenie  ešte  vždy  existujúceho  znevýhodnenia  žien v pracovnom svete, politike a spoločnosti.“

„Základným  predpokladom  rastúcej  rovnosti  v  mzdách  je  akceptovanie,  že výchova detí a opatera príbuzných je rovnako úloha mužov, ako aj žien. Aby sme uľahčili zosúladenie pracovného a osobného života, budeme podporovať rozvoj služieb pre mladé rodiny s deťmi.“

Volebné č. 14 – Ľudová strana – Naše Slovensko

! moja celková známka z hodnotenia volebného programu 3

! v hodnotení celkového dojmu a komplexného spracovania rodinnej politiky však 5 !!!

Politický program v 14 stručných bodoch (vlastne jeden plagatik), z pohľadu rodinnej politiky: bezúročné mladomanželské pôžičky, výstavba nízkonákladových bytov štátom, podpora rodinných firiem.

Volebné č. 15 – SDKU-DS

! moja celková známka z hodnotenia volebného programu 1,25

! v hodnotení celkového dojmu a komplexného spracovania rodinnej politiky však 1- !!! ( opäť považujem za pomerne komplexné spracovanie oblasti rodinnej politiky, od sociálnej podpory po celospoločenskú)

Rodinná politika nie je spracovaná do samostatnej časti, ale zaberá značnú časť jednej z troch častí volebného programu „Dôstojný život“.

1.1.1. Predĺžime materskú dovolenku a zvýšime materský príspevok 100 DNÍ  

Starostlivosť o narodené dieťa nie je ani ľahšia, ani menej významná ako práca v zamestnaní. Preto presadíme predĺženie materskej dovolenky z dnešných 28 týždňov na jeden rok a materský príspevok zvýšime na úroveň 100% čistého platu. Maximálna výška materského príspevku bude rovnaká, ako je maximálny vymeriavací základ v nemocenskom poistení, teda 1,5-násobok priemernej mzdy.

1.1.2. Zavedieme otcovskú dovolenku  100 DNÍ

Pre spokojnosť rodiny s malým dieťaťom je veľmi dôležitá aj prítomnosť otca. Presadíme preto zavedenie otcovskej dovolenky, teda jeden týždeň voľna pre otca, ktorú môže čerpať do dvoch mesiacov od narodenia dieťaťa.

1.1.3. Zavedieme viacero variantov čerpania rodičovskej dovolenky  100 DNÍ

Zavedieme flexibilné čerpanie rodičovskej dovolenky. Tomu, či sa rodičia rozhodnú pre rýchlejšie alebo pomalšie čerpanie rodičovskej dovolenky, bude zodpovedať aj výška rodičovského príspevku. A to bez ohľadu na to, či sa rodičia rozhodnú starať o dieťa osobne alebo využijú pomoc starých rodičov, opatrovateľky či služby rôznych zariadení.

1.1.4. Flexibilnejšie rodičovské dovolenky   100 DNÍ

Presadíme zmenu systému rodičovských dovoleniek tak, aby umožňoval obom rodičom tráviť viac času so svojimi deťmi. Jednou z možností je rozdelenie rodičovskej dovolenky na dve časti. Prvú, základnú časť rodičovskej dovolenky, by mohol tak ako doteraz čerpať len jeden rodič. Ale pri čerpaní druhej časti by sa mohli striedať obaja rodičia, podľa potrieb rodiny.

1.1.5. Rozšírime a skvalitníme služby pre rodičov s deťmi

Služby pre rodiny s malými deťmi prispôsobíme ich potrebám. Rodičia musia mať možnosť výberu, služby musia byť kvalitné a flexibilné. Odstránime prekážky, ktoré v súčasnosti bránia vzniku a fungovaniu materských škôl a iných zariadení, vytvoríme priestor pre výraznejší vstup súkromného a neziskového sektora. Posilníme vzdelávanie detí v zariadeniach, aby sa neobmedzovali len na starostlivosť o dieťa. Aj v tejto sfére je možné vytvárať nové pracovné príležitosti, a to tiež s využitím medzitrhu práce (pozri bod 1.2.13.).

1.1.6. Posilníme motiváciu zamestnávateľov k podpore rodiny   100 DNÍ

Budeme motivovať zamestnávateľov k vytváraniu rodinne priateľských pracovných miest. Pôjde napríklad o kratšie pracovné úväzky pre rodičov s deťmi alebo možnosť flexibilného pracovného času. Po dohode so zamestnávateľom tak budú môcť rodičia prispôsobovať presný začiatok a koniec pracovnej doby, a tiež čas prestávok, potrebám svojich detí. Zavedieme tzv. banku odpracovaných hodín, ktorá napríklad umožní, aby sa dalo viac hodín odpracovať v zimných mesiacoch a potom menej počas letných prázdnin detí.

1.1.7. Pomoc obetiam násilia

Dôstojný život všetkých členov rodiny znamená život ez násilia. Budeme podporovať systém pomoci všetkým, ktorí zažívajú násilie, a deťom obzvlášť.

1.3.16. Dvojročné prázdniny v splácaní hypoték po narodení dieťaťa  100 DNÍ

Po narodení dieťaťa sa prudko zvýšia náklady každej mladej rodiny. Preto schválime zmenu legislatívy tak, aby mala mladá rodina možnosť nesplácať istinu hypotekárneho úveru počas dvoch rokov po narodení dieťaťa. V tomto období sa bude môcť rozhodnúť, že bude splácať zo svojej hypotéky len úroky. V prípade straty zamestnania dočasne umožníme využiť na splácanie hypoték aj prostriedky nasporené v druhom pilieri.

1.3.17. Pomôžeme mladým rodičom pri splácaní úverov na bývanie  100 DNÍ

Po narodení dieťaťa sa prudko zvýšia náklady každej mladej rodiny. Preto poskytneme každej rodine, ktorej sa narodí dieťa, možnosť, aby získala namiesto dnešného príspevku pri narodení dieťaťa nový príspevok na splácanie hypotekárneho alebo stavebného úveru v dvojnásobnej výške. Pomôžeme tak počas jedného roku po narodení dieťaťa rodinám, ktoré si s pomocou úverov získali vlastné bývanie.

1.3.18. Rozšírime nárok na získanie štátnej bonifikácie hypoték pre mladých  100 DNÍ

Nárok na štátnu bonifikáciu navrhujeme rozšíriť na manželov, ktorých priemerný spoločný príjem je nižší ako trojnásobok priemerného platu v národnom hospodárstve. Odstránime tak súčasný nespravodlivý systém, kedy zárobok ani jedného z manželov nemôže prekročiť 1,3-násobok priemerného platu bez ohľadu na to, koľko zarába druhý z dvojice.

1.3.19. Podporíme obce pri výstavbe nájomných bytov pre mladých  100 DNÍ

Mnoho mladých rodín musí bývať u svojich rodičov. Výstavba tzv. štartovacích bytov pre mladé rodiny by výrazne zvýšila kvalitu ich života. Na ich výstavbu využijeme pozemky, ktoré spravuje Slovenský pozemkový fond (SPF). SPF ponúkne časť svojich pozemkov za zvýhodnených podmienok obciam a mestám, ktoré ich využijú na výstavbu nájomných bytov. Samotná výstavba bude podporená z výnosov, ktoré získame z transparentného predaja ďalších pozemkov zo SPF.

1.3.21. Zjednodušíme stavebné konanie pre drobné stavby a rodinné domy  100 DNÍ

Zmeníme stavebný zákon tak, aby sa odbúrala zbytočná byrokracia, ktorá strpčuje život občanom, drobným stavebníkom. Zjednodušíme povoľovacie konanie pri rodinných domoch a drobných stavbách.

1.6.37. Rodinné dávky podmienime starostlivosťou o deti  100 DNÍ

Do systému rodinných dávok a príspevkov zavedieme niektoré podmienky, ktorých splnenie bude nevyhnutné pre získanie dávok v plnej výške. Posilníme tým starostlivosť o deti. Presadíme napríklad návrh na zníženie príspevkov pre tých rodičov, ktorých deti nechodia pravidelne na lekárske prehliadky a do školy.

1.6.38. Rodinné poistenie   100 DNÍ

Súčasné nemocenské poistenie zmeníme na rodinné poistenie. To bude zahŕňať nielen poistenie straty príjmu pri ošetrovaní člena rodiny a materskej tak ako doteraz, ale aj výpadok príjmu pri starostlivosti o bezvládneho rodiča. V rodinnom poistení totiž vytvoríme priestor pre dobrovoľné pripoistenie, ktoré umožní čerpať dávku aj v prípade potreby starať sa o vlastných rodičov počas ich staroby.

Volebné č. 16 – AZEN – Aliancia za Európu národov

- nie je prístupný celý volebný program

Volebné č. 17 – Smer – sociálna demokracia

! moja celková známka z hodnotenia volebného programu 2,25

! v hodnotení celkového dojmu a komplexného spracovania rodinnej politiky však 3 !!!

Rodinná politika má venovanú samostatnú časť, je spravovaná veľmi nahrubo, skôr na legislatívne zámery, konkrétnejšie ciele sú pomerne obšírne načrtnuté:

„Preto vláda bude presadzovať: 

 • aby rodinná politika bola centrom záujmu sociálnej politiky štátu,
 • aby  sa  obnovila  rovnováha  ekonomickej  úlohy  rodiny  a jej  sociálnej  funkcie;  za uvedeným účelom, okrem iného, podporí aj rozvoj finančnej gramotnosti.  

Vláda vo výkonnej moci v SR príjme v oblasti rodinnej politiky tieto opatrenia:

 • spracuje  novú  Koncepciu  rodinnej  politiky  v SR  v horizonte  do  roku  2020,  ktorá vymedzí  smery,  metódy,  postupy  a techniky,  aby  došlo  k revitalizácii  rodinného života, aby sa výraznejšie obnovila jeho sociálna funkcia pre rast kvality života, 
 • pripraví  a schváli  nový  zákon  o rodine,  ktorý  bude  výraznejšie  akceptovať  potrebu vyváženého  vzťahu  ekonomickej  a sociálnej  funkcie  rodiny  a povinnosti  štátnej  a verejnej  správy,  úloh  zamestnávateľov  a postavenia  občianskych  združení  v tomto procese,
 • podporí  transformáciu  doterajšieho  systému  podpory  rodiny  s akcentom  na  rast pôrodnosti,
 • vo  všetkých  legislatívnych  návrhoch  bude  cieľavedomejšie  presadzovať  princípy rodovej  rovnosti, posilní  jej  inštitucionalizáciu  a bude  systematicky  monitorovať  jej vývoj.“

Volebné č. 18 – Most-híd

! moja celková známka z hodnotenia volebného programu 1,25

! v hodnotení celkového dojmu a komplexného spracovania rodinnej politiky však 4 !!! (rodinná politika je rozpracovaná iba v rovine sociálnej podpory)

„Strana  MOST  –  HÍD  bude  iniciovať  uskutočnenie  krokov  na  zvýšenie  významu  rodičovských  funkcií  a materstva s cieľom skvalitniť populáciu a zastaviť nežiaduci demografický trend. Systémovo budeme podporovať účelové príspevky prostredníctvom štátnych sociálnych dávok s prednostným zameraním na podporu rodiny. Súbežne prijmeme konkrétne priority na zvýšenie sankcionovania nezodpovedného prístupu k potrebám nastupujúcej generácie. Neúčasť detí na povinnej školskej dochádzke či zdravotnej prevencii navrhujeme posudzovať prísnejšie ako doteraz. odstránenie negramotnosti, posilnenie pracovných návykov a zdravotná prevencia je najlepšou sociálnou politikou do budúcnosti."

„strana most – Híd bude podporovať a presadzovať:

 1. Skvalitnenie uplatnenia kompetencií obcí v oblasti dávkovej sociálnej politiky v rámci programového rozpočtu miest a obcí, so zákonom stanovenou finančnou účasťou štátu a zjednodušením legislatívy sociálnych dávok.
 2. Novelizáciu  zákona  o  sociálnych  službách  s  cieľom  posilnenia  postavenia  a  práva  občana  na  výber sociálnej služby a s dôrazom na spravodlivé financovanie verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.
 3. Vytvorenie vzájomne sa doplňujúcich programov s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré primerane rozmiestnia disponibilné zdroje štátu na posilnenie sociálnej inklúzie.
 4. Zdynamizujeme systém sezónnych a príležitostných prác zavedením pracovných preukazov pre dlhodobo nezamestnaných. (s cieľom udržať pracovné návyky a využiť priestor, ktorý je najmä na vidieku)“.

Späť

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 9 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Komentáre k článku
dofus3 napísané 21.06.2010 05:10

Achat dofus kamas

barcha napísané 20.05.2010 16:30

Ďakujem veľmi pekne, Martina. Veľkú službu ste nám spravili . A len som sa utvrdila vo svojom rozhodnutí koho budem voliť. smile

pehava napísané 12.05.2010 22:40

Martina, vynikajúce - k tomu istému som došla minulý týždeň aj ja! inak, čítať niektoré tie programy sú muky - bolo by to treba dať niekomu z tých politikov za trest!

Od rána do večera, či by sa z toho vysomárili...

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

O autorovi

Užívateľ: martina.lukacova

Meno a priezvisko:
ICQ:
MSN:
Skype:

image

Najčítanejšie blogy

Najčítanejšie
 • teaser blog dnes
 • teaser blog tyzden
 • teaser blog mesiac

###E_COOKIES###